העלאת האפקטיביות הבית-ספרית באמצעות מערכת לניהול פדגוגי – מבט של מנהלי בתי ספר על-יסודיים

עופר פרסר – הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

אינה בלאו – המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

תקציר

בשנים האחרונות הפכו מערכות מתוקשבות לניהול פדגוגי לכלי חשוב בניהול אפקטיבי מבוסס נתונים בבתי ספר. מערכת זו מאפשרת הזרמת מידע, ריכוזו, עיבודו וכן תקשורת בקרב המורים ובינם לבין התלמידים והוריהם. מחקר זה בדק את השימוש שעושים מנהלי בתי-ספר במערכת לניהול פדגוגי, משו"ב )מיידיות, שקיפות ובקרה(, להעלאת אפקטיביות בית-ספרית. ראיונות חצי- מובנים התבצעו בסוף שנה"ל תשע"א בקרב שמונה מנהלים בעל-יסודי וכן מפקח ומנהלת התכנית להכשרת מנהלים, שהטמיעו את המשו"ב בבתי הספר אותם ניהלו והתייחסו לתרומת המערכת מזווית רחבה יותר של תפקידם הנוכחי. נמצא, שמערכת ניהול פדגוגי מספקת למנהלים תמיכה רחבה בניהול המוסד החינוכי ומקדמת אפקטיביות בית-ספרית. תחומים אלה כוללים: אינטראקציות עם מורים, תלמידים והורים, מעקב אחרי רמת ההוראה והישגי התלמידים, קבלת החלטות על בסיס נתונים, קידום תכנון לימודים, האצלת סמכויות ושיפור האקלים הבית-ספרי. המנהלים ציינו, שהטמעת המערכת בקרב המשפחות מגבירה את מעורבות ההורים ולכן היו מודעים לחשיבות הרחבת ההטמעה בקרב התלמידים והוריהם. נראה אם כן שהמנהלים מרחיבים מודל "איי חדשנות"-"חדשנות כוללת", המתייחס להטמעה טכנולוגית בתוך הארגון )אבידוב-אונגר ועשת-אלקלעי, 2011( ומובילים למה שניתן להגדיר כ"הטמעה מורחבת" של חדשנות טכנולוגית )בלאו והמאירי, בדפוס א'(, שכוללת בעלי עניין מחוץ לארגון החינוכי.

אולי יעניין אתכם גם...

מעורבות הורית גרסת המאה ה-21: תלמידים והוריהם במשו"ב – מערכת מקוונת לניהול למידה

אינה בלאו החוג ללמידה, הוראה והדרכה, אוניברסיטת חיפה; החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי; המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה מירה

קראו עוד >>

בחינת החדשנות של תוכנת המשו"ב בבתי הספר הציבוריים ותרומתה ליישום הממשל הפתוח

מטרת המחקר: בחינת הקיום והחדשנות של תוכנת המשו"ב בבתי הספר הצבורים ותרומתה ליישום הממשל הפתוח. שאלת המחקר: מהם התנאים לפיתוחה, לקיומה ולהטמעתה של תוכנת המשו"ב, כאמצעי טכנולוגי חדשני בבתי ספר ציבוריים ולתרומתה ביישום הממשל הפתוח ? השערת המחקר: קיום ויישום של חדשנות תוכנת המשו"ב הפרטית תלויים בתהליכים גלובליים- מדיניים-חברתיים וטכנולוגים ברמת המאקרו, ובתנאים ברמת המיקרו בתוך בתי הספר. מתודולוגית המחקר: 1. ניתוח תוכן. 6. ראיון עומק- ד"ר מירה המאירי, יוזמת תוכנת המשו"ב. מסקנות המחקר: קיומה והטמעתה של תוכנת המשו"ב, מחוללת שינוי וחדשנות במערכת החינוכית הציבורית, ומאפשרת תרומה ליישום הממשל הפתוח ולהעצמת ההון החברתי. הבנת הקיום והחדשנות מחייבת התייחסות לרמת המאקרו, לרמת המיקרו, ולהידודיות ביניהם.

קראו עוד >>

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם