העלאת האפקטיביות הבית-ספרית באמצעות מערכת לניהול פדגוגי – מבט של מנהלי בתי ספר על-יסודיים

עופר פרסר – הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

אינה בלאו – המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

תקציר

בשנים האחרונות הפכו מערכות מתוקשבות לניהול פדגוגי לכלי חשוב בניהול אפקטיבי מבוסס נתונים בבתי ספר. מערכת זו מאפשרת הזרמת מידע, ריכוזו, עיבודו וכן תקשורת בקרב המורים ובינם לבין התלמידים והוריהם. מחקר זה בדק את השימוש שעושים מנהלי בתי-ספר במערכת לניהול פדגוגי, משו"ב )מיידיות, שקיפות ובקרה(, להעלאת אפקטיביות בית-ספרית. ראיונות חצי- מובנים התבצעו בסוף שנה"ל תשע"א בקרב שמונה מנהלים בעל-יסודי וכן מפקח ומנהלת התכנית להכשרת מנהלים, שהטמיעו את המשו"ב בבתי הספר אותם ניהלו והתייחסו לתרומת המערכת מזווית רחבה יותר של תפקידם הנוכחי. נמצא, שמערכת ניהול פדגוגי מספקת למנהלים תמיכה רחבה בניהול המוסד החינוכי ומקדמת אפקטיביות בית-ספרית. תחומים אלה כוללים: אינטראקציות עם מורים, תלמידים והורים, מעקב אחרי רמת ההוראה והישגי התלמידים, קבלת החלטות על בסיס נתונים, קידום תכנון לימודים, האצלת סמכויות ושיפור האקלים הבית-ספרי. המנהלים ציינו, שהטמעת המערכת בקרב המשפחות מגבירה את מעורבות ההורים ולכן היו מודעים לחשיבות הרחבת ההטמעה בקרב התלמידים והוריהם. נראה אם כן שהמנהלים מרחיבים מודל "איי חדשנות"-"חדשנות כוללת", המתייחס להטמעה טכנולוגית בתוך הארגון )אבידוב-אונגר ועשת-אלקלעי, 2011( ומובילים למה שניתן להגדיר כ"הטמעה מורחבת" של חדשנות טכנולוגית )בלאו והמאירי, בדפוס א'(, שכוללת בעלי עניין מחוץ לארגון החינוכי.

אולי יעניין אתכם גם...

סמארטפון בבית הספר – האומנם הדור הבא כבר כאן? ניהול פדגוגי בסלולרי בקרב הצוות החינוכי והמשפחות

אינה בלאו – האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה מירה המאירי – המכללה האקדמית לחינוך אורנים; תקציר ניהול פדגוגי מקוון מהווה מרכיב חובה בתכנית הלאומית לתקשוב המוטמעת

קראו עוד >>

מעורבות הורית גרסת המאה ה-21: תלמידים והוריהם במשו"ב – מערכת מקוונת לניהול למידה

אינה בלאו החוג ללמידה, הוראה והדרכה, אוניברסיטת חיפה; החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי; המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה מירה

קראו עוד >>

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם