MOODLE

ניהול פדגוגי - למידה אסינכרונית

ניהול פדגוגי ומערכת ניהול למידה מקוונת המשמשת להוראה/למידה בבתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות הכשרה מקצועית. ברחבי העולם משתמשים במוודל מעל 123 מיליון משתמשים ביותר מ 233 מדינות (מתוך ויקיפדיה פברואר 2020)

מה יש ב- MOODLE?

 העלאת קבצים

מטלות אישיות

מטלות קבוצתיות

פורומים

מבחנים ובחנים

מרחבים לצוותי הוראה

אגרון מונחים

הגשה ציוותית

מאגר שאלות למבחנים

דוחות פעילות

הערכת עמיתים

מבחן אישי לתלמיד

ניהול פדגוגי משוב - יתרונות השימוש בMOODLE

ה- MOODLE היא שפה בינלאומית

העולם כפר גלובלי וחשוב שתלמידינו יתנסו ויכירו

הדרכה

במרכז הדרכה משוב שפע סרטונים והסברים, מתקיימות גם הדרכות מקוונות

סינכרון MOODLE משו״ב ומשרד החינוך

ציוני מטלות מועברים ישירות ממשה"ח למשו"ב

הכל תחת קורת גג אחת

הגישה מהמשוב, המטלות ממתינות, הכי נוח שיש

השתלמויות

במרכזי פיסג"ה, ארגון והסתדרות המורים, יש השתלמויות בנושא

חדר מורים לומד

מרחב למורים לשיתוף חומרים וניהול למידת צוות

תמיכה

לכל מורה, באמצעות הקישור "פניה לתמיכת משוב" מתוך המשוב

קבוצות הלימוד מתעדכנות אוטומטית

תלמיד שעבר קבוצה במשוב מועבר אוטומטית גם במוודל

הקמת מרחב לימוד לצוות בית הספר או לכל קבוצה א

מרחבים לצוותי מורים, לצורך שיתוף, פורומים והשתלמויות מקצועיות לצוות.

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם