דרך חדשה למימוש הזכות לדעת: הגברת מעורבות תלמידים והורים בנעשה במוסדות חינוך באמצעות מערכת מקוונת לניהול פדגוגי משו"ב

אינה בלאו ומירה המאירי

תקציר

בשנים האחרונות גוברת במוסדות חינוך רבים הטמעת מערכות ממוחשבות לניהול פדגוגי אפקטיווי מבוסס-נתונים. כלי טכנולוגי לניהול פדגוגי מהווה מרכיב חובה בתוכנית הלאומית לתקשוב הנכנסת בהדרגה החל משנת הלימודים תשע"א לבתי הספר. טכנולוגיה לניהול פדגוגי עולה בקנה אחד עם מדיניות משרד החינוך בנוגע לפעילות מוסדית בסביבה מתוקשבת: יצירת אינטראקציה מתוקשבת בין המורים, התלמידים וההורים והתאמת דרכי המעקב וההערכה תוך ניצול הטכנולוגיה החדשה. למרות חשיבות הנושא למערכת החינוך בפרט ולחברה בכללותה ולמרות דרישה מפורשת לשימוש שוטף בתוכנה לניהול פדגוגי בתוכנית הלאומית לתקשוב (משרד החינוך, תכנית התקשוב, 2010), רק מחקרים בודדים חקרו שימוש בתכנות ניהול פדגוגי בישראל. המחקר המתואר במאמר זה בחן ניהול פדגוגי ואינטראקציות בין מורים, תלמידים והורים במערכת מקוונת משו"ב2 (מיידיות, שקיפות ובקרה) הפועלת זו השנה השישית, ובשנת תשע"א השתמשו בה כ-450 בתי ספר. בפרק המובא תחילה נתייחס לגישות רלוונטיות להטמעה שינויים בכלל ושינויים טכנולוגיים בפרט במוסדות חינוך. לאחר מכך נתאר מערכת מקוונת לניהול פדגוגי משו"ב שנבדקה במחקר הנוכחי. לבסוף נדון במעורבות הורית מסורתית לעומת מעורבות הורית מתוקשבת במערכת החינוך.

אולי יעניין אתכם גם...

העלאת האפקטיביות הבית-ספרית באמצעות מערכת לניהול פדגוגי – מבט של מנהלי בתי ספר על-יסודיים

עופר פרסר – הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים אינה בלאו – המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה תקציר בשנים האחרונות הפכו מערכות מתוקשבות לניהול

קראו עוד >>

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם