עדיה בורוביץ

תקציר

תוכנת המשו"ב היא מערכת פרטית שפותחה בשנת 2006 . מטרתה להוות כלי להעלאת האפקטיביות הבית ספרית באמצעות האינטרנט לצורך דיווח, עיבוד ושימוש בנתונים רלוונטיים בזמן אמת. התוכנה, שהוקמה וממשיכה להתפתח על ידי אנשי חינוך בעקבות צרכי השטח ובהתבסס על ניסיונם הרב, מאפשרת למורים, לתלמידים ולהוריהם לדווח ולקבל נתונים בכל רגע נתון ממחשב, מטאבלט או מסמארטפון וכך לקיים דיאלוג משמעותי מבוסס, המחבר את בית הספר והמשפחות, כשותפים מלאים לאחריות כוללת על תפקוד וקידום התלמידים.

תהליכים ותמורות במבנה המדינה: גלובליזציה, NPM והמימשליות החדשה, הרואה בממשל הצירופי משאב משותף וכוח עולה, הניחו את הקרקע לאפשרות קיומה של התוכנה הפרטית במרחב הציבורי. האם די בכך ליישום יוזמה חדשנית דוגמת המשו"ב בארגון ציבורי? במהלך המחקר תיערך בחינה של תנאים ואופני הטמעה בתוך בבית הספר, תוך התייחסות משמעותית לתומכים ולחסמים, מבפנים ומבחוץ, בתהליך יצירת השינוי בארגון ציבורי.

פיתוחה של התוכנה שהתאפשר בזכות הקידמה הטכנולוגית, מביאה עימה חידוש לא רק כתחליף לניירות וליומנים של המורה, אלא תואמת את הלך הרוח של העולם הדמוקרטי העכשווי. התקדמות הטכנולוגיה ועימה מהפכת המידע, הביאו עימן תפיסות חדשות לגבי מהות הדמוקרטיה. מדינות דמוקרטיות וביניהן ישראל הצמיחו הצהרות ממשלתיות ובינלאומיות בדבר חשיבות הדמוקרטיה המקוונת והממשל הפתוח. הדרישה הקיימת בקרב הציבור, ליתר דיווחיות ופתיחות מצד הממשל, מתקיימים בד בבד עם פיתוח הרעיון של הממשל הפתוח, המדגיש בעקרונותיו שקיפות והנגשה של מידע שלטוני, שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות ושיתוף פעולה בין זרועות הממשל לצורך קידום מקצועיות ואחריות. במחקר שלהלן נבחנת החדשנות הניהולית של תוכנת משו"ב בבתי ספר ציבוריים בהקשר של יישום עקרונות ממשל פתוח במערך החינוכי, וזאת באמצעות סקירה של שינויים מדיניים וטכנולוגים ברמת המאקרו לצד ניתוח ברמת המיקרו של הארגון.

מטרת המחקר: בחינת הקיום והחדשנות של תוכנת המשו"ב בבתי הספר הצבורים ותרומתה ליישום הממשל הפתוח. שאלת המחקר: מהם התנאים לפיתוחה, לקיומה ולהטמעתה של תוכנת המשו"ב, כאמצעי טכנולוגי חדשני בבתי ספר ציבוריים ולתרומתה ביישום הממשל הפתוח ? השערת המחקר: קיום ויישום של חדשנות תוכנת המשו"ב הפרטית תלויים בתהליכים גלובליים- מדיניים-חברתיים וטכנולוגים ברמת המאקרו, ובתנאים ברמת המיקרו בתוך בתי הספר. מתודולוגית המחקר: 1. ניתוח תוכן. 6. ראיון עומק- ד"ר מירה המאירי, יוזמת תוכנת המשו"ב. מסקנות המחקר: קיומה והטמעתה של תוכנת המשו"ב, מחוללת שינוי וחדשנות במערכת החינוכית הציבורית, ומאפשרת תרומה ליישום הממשל הפתוח ולהעצמת ההון החברתי. הבנת הקיום והחדשנות מחייבת התייחסות לרמת המאקרו, לרמת המיקרו, ולהידודיות ביניהם.

להורדה לחץ כאן

Post Views: 323

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם