help

חדש, סרטוני הדרכה במשו"ב, לחץ"כאן למעבר לדף הסרטונים

מצגות הדרכה ומדריכונים לאתר משוב t.mashov.info

 1. משו''ב - הזנת נושא שיעור וארועי התנהגות
 2. הזנת ציונים שוטפים באתר משוב
 3. שימוש בתיבת הדואר באתר משוב
 4. הצדקת אירועים גורפת - אתר
 5. מדריכון חדר ישיבות מקוון
 6. מדריכון ייצוא נתוני סלולרי ודואל הורים ממשוב למטה איסוף
 7. מיפוי תלמידים לפי קבוצות לימוד - אתר
 8. שיטת המנות ותיפעולה על ידי המורים

מצגות הדרכה ומדריכונים לתוכנת משוב המותקנת על שולחן עבודה ("התוכנה הישנה")

 1. הכנת מכתב אחיד - הסבר וסיסמאות להורים ותלמידים. יש להוריד גם את: תבנית מכתב לדוגמא.
 2. מדריך לבדיקת מהירות ואיכות חיבור האינטרנט.
 3. הגנה על סיסמאות והימנעות מגניבת זהות (קיימת גם מצגת פאוור-פוינט)
 4. הסבר לשאלות אימות זהות
 5. רענון נהלי אבטחה תשע"ה
 6. למזכירות ביה"ס, העברת שאלוני בגרות למשוב.
 7. למזכירות ביה"ס, העברת התאמות בגרות למשוב.
 8. הזנת ציוני מגן/שנתי במשוב וקביעת מועד הזנה אחרון ומועד חשיפה ראשון לתלמידים.

מצגות הדרכה

 1. הגנה על סיסמאות והימנעות מגניבת זהות
 2. Moodle - מערכת ניהול למידה המתקדמת בעולם